ریشه کنی و سایر رفلکسهای نوزادان

حتی اگر شما یک پدر و مادر اول هستید، احتمالا رفلکس ریشه در عمل دارید. همه چیزهایی که باید انجام دهید این است که یک گونه از نوزادان را سکته کنید و به طور خودکار دهان خود را باز کنید و سر خود را به سوی طرفی که سر و صدای گرفته شده است باز کنید.

این ربط ریشه یا "ریشه" یکی از حرکات غیرمجاز و اقداماتی است که برای نوزادان طبیعی است. این یکی به نوزاد کمک می کند که پستان یا بطری را برای شروع تغذیه پیدا کند.

همانطور که فرزند شما بالغ می شود، این رفلکس از سن 4 ماهگی ناپدید می شود. و در واقع، اگر یک نوزاد رفلکس ریشه کن و دیگر پاسخ ها را از بین نبرد، می تواند باعث آسیب مغز یا عصبی شود.

درک رفلکس های کودک شما

رفلکس نوزادان به انتقال نوزاد شما به زندگی کمک می کند و آنچه را که برای زنده ماندن نیاز دارد یاد می گیرد. اگر فرد کوچک شما رفلکس ریشه کنی را نشان ندهد، همراه با این حرکات ناخواسته زیر، با پزشک متخصص اطفال تماس بگیرید.