چگونه رشد مغز کودک شما را افزایش دهیم

همانطور که نوزادان رشد می کنند، سرعت که مهارت های حرکتی و توانایی های شناختی آنها پیش می آید، اغلب به والدین افتخار می کنند. آنها از یک کودک کوچک رشد می کنند که تنها می تواند به طور غریزی به یک انگشت بالغ به یک کودک که می تواند اسباب بازی با عزم را دستکاری.

اگر چه نوزادان توانایی درک و بازی کردن با اسباب بازی را بدون هیچ گونه کمک والدین محترم خود توسعه می دهند، اما راه هایی برای پرورش مهارت های حرکتی و توانایی های شناختی که در مغز از طریق فعالیت های پایه ای با استفاده از اسباب بازی های دستی طراحی می شوند، وجود دارد.

نکته مهم برای درک این است که معیارهای درک که نوزادان باید برای رسیدن به انتظارات مناسب، ابتدا به دست آورند.

چگونه مهارت ها را توسعه می دهیم

پدر و مادر مراقب باشید که با گذشت چند ماه، کودکشان توانایی درک و بازی با اسباب بازی ها را افزایش می دهد. استانداردهای زیر جزئیات بیشتری از نوزادان در طول سال اول ارائه می شود.

با استفاده از توانایی های جذب برای کمک به نوزادان به جلو فکر می کنم

در اوایل هفت یا هشت ماه، والدین می توانند توانایی نوزادان را برای گرفتن و برنامه ریزی حرکات خود را با یک فعالیت ساده با استفاده از سه اسباب بازی دست نگه داشته باشند. این ورزش نه تنها باعث می شود که نوزادان مهارت های حرکتی خود را بالا ببرند، بلکه در مهارت های حل مسئله با بالاترین درجه ارتباط دارند.

چرا پدر و مادر سعی می کنند توسعه مغز را تقویت کنند؟

شما همچنین می توانید این بازی های کودک دیگر و ایده های فعالیت را بررسی کنید. و به یاد داشته باشید، بازی برای بچه ها کار می کند، بنابراین نگران نباشید آن را فراتر از فکر کنید و فقط به طبقه پایین بروید و با کمی بازی کنید. لذت داشتن بهترین راه برای کمک به کودک شماست.