علائم یادگیری مشکل در کلاس اول

درجه اول زمان رشد عظیم در زبان آموزان، به ویژه در حوزه خواندن و ریاضیات است. اگر چه بعضی از کودکان دچار مشکل تر از یادگیری دیگران هستند، علائم خاصی از مشکل وجود دارد که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. اگر فرزند شما تعدادی از این علائم مشکل را نشان دهد، وقت آن است که با معلم و / یا متخصص اطفال درباره ارزیابی بیشتر صحبت کنید.

علائم کودک شما ممکن است در کلاس اول مشکل داشته باشد

با توجه به علائم زیر ممکن است کودک شما نیاز به ارزیابی بیشتر داشته باشد

نکته: والدین نیز باید در مورد علائم ناراحتی در مهد کودک یاد بگیرند، زیرا این فهرست علاوه بر مواردی است که برای مهد کودک تعیین شده است.