مهارت های سواد فرزندی خود را با خواندن کتاب های صوتی بهبود بخشد

کودکان با ناتوانی های یادگیری از کتاب های صوتی تقویت می شوند

خواندن در کنار کتاب های صوتی یک منبع با ارزش برای دانش آموزان با ناتوانی یادگیری در خواندن و خواندن پایه است . دانش آموزان اغلب در کلاس های ابتدایی مدارس ابتدایی در هنگام یادگیری خواندن در معرض مضرات شدید قرار می گیرند. این چالش های یادگیری ممکن است در دوره متوسطه، دبیرستان یا دوره های کالج ادامه داشته باشد، در آنجا خواندن برای یادگیری هر نوع محتوای کلاس ضروری است.

بسیاری از کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری یا نارساخوانی ناشی از مبارزه با سواد، صرف نظر از خواندن آن را تحمل نخواهند کرد، اما هر زمان که لازم باشد، از انجام آن اجتناب کنند. خوشبختانه، چنین دانش آموزان می توانند از تعداد منابع موجود برای کمک ، از جمله کتاب های صوتی استفاده کنند.

چگونه به همراه راهنمای کتابهای صوتی خواندید

کتاب های صوتی را می توان بعنوان بخشی از یک برنامه آموزش ویژه استفاده کرد و می تواند در برنامه های آموزش فردی یا طرح های 504 به عنوان سازگاری برای ارزیابی و طبقه بندی در نظر گرفته شود.

استفاده از کتاب های صوتی یک راه برای کمک به کودک شما برای ادامه یادگیری مطالب در کلاس درس با وجود داشتن معلولیت خواندن است. دانش آموزان معمولا از کتاب های صوتی استفاده می کنند و بسیاری از آنها در اینترنت برای دانلود رایگان برای پخش در دسترس هستند. این به آنها "عامل جالب" برای نوجوانان و نوجوانان اهمیت می دهد. دانش آموزان همچنین ممکن است از خواندن کتاب های صوتی استفاده کنند تا آنها را در درک تکالیف مبتنی بر ادبیات و یا کسانی که از برنامه خواننده به طور گسترده استفاده می کنند را درک کنند.

این نرم افزار پیشرفت کودکان را در خواندن می کند.

کتابهای رایگان برای دانلود را پیدا کنید

جمع آوری زیر وب سایت ها شامل کتاب های صوتی موجود برای دانلود رایگان می باشد. مشاوره با چنین کتاب هایی می تواند به دانشجویان کمک کند تا مهارت های سوادآموزی را در اختیار دانش آموزان قرار دهند.

استراتژی خواندن خود را به اشتراک بگذارید

والدین و معلمان در دهانه ها هر روز از استراتژی های خواندن استفاده می کنند. اگر یکی از آنها هستید، سعی کنید دیگر مربیان یا والدین را پیدا کنید که می توانید ایده ها را به اشتراک بگذارید. بحث در مورد موفقیت و ناکامی مداخلات خواندن شما ممکن است به دیگران کمک کند. از سوی دیگر، می توانید اطلاعات ارزشمندی کسب کنید و از معلمان و والدین فرزندان معلولیت در مورد اشتباهات و پیروزی های خود اطاعت کنید.